VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Tìm hiểu về hợp đồng thuê tài sản mới nhất 2019

  Mục lục ( - )

 • Nội dung của hợp đồng thuê tài sản

  • Giá thuê tài sản

  • Thời hạn thuê

  • Quyền và nghĩa vụ bên thuê

  • Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

  • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên: bên cho thuê và bên thuê tài sản. Các cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác (hộ gia đình, tổ hợp tác) đều có thể trở thành bên cho thuê hoặc bên thuê tài sản. Trong đó, bên cho thuê tài sản phải là chủ sở hữu tài sản hoặc là người có quyền cho thuê.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp bên cho thuê có thể là người có quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản chứ không phải là chủ sở hữu. Mặc dù vậy, trong trường hợp này vẫn phải có sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản thì hợp đồng mới được coi là hợp pháp. Sự thỏa thuận giữ các bên thể hiện rõ nét ở việc các bên tự do, tự nguyện bàn bạc, thỏa thuận hình thanh nên hợp đồng.

>>  Mẫu hợp đồng thuê máy thi công ngắn gọn, xúc tích và hợp pháp

Nội dung của hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng cho thuê tài sản cũng là một văn bản có giá trị pháp lý, xác nhận rõ ràng do vậy trong quá trình soạn thảo phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

hop-dong-thue-tai-san-1 hop-dong-thue-tai-san-2 hop-dong-thue-tai-san-3 hop-dong-thue-tai-san-4 hop-dong-thue-tai-san-5 hop-dong-thue-tai-san-6 hop-dong-thue-tai-san-7

Giá thuê tài sản

Do các bên thoả thuận, trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về giá thuê trong phạm vi khung giá đó trong hợp đồng thuê tài sản.

Thời hạn thuê

Thời hạn thuê do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

Quyền và nghĩa vụ bên thuê

 • Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.
 • Giao tài sản thuê
 • Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng và đúng thời điểm, địa điểm đã thoả thuận và cung cấp những thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.
 • Trong trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc huỷ bỏ hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thoả thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê
 • Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.
 • Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thoả thuận. Trong trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.
 • Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thoả thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên. Trong trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng thuê tài sản.

Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

 • Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.
 • Trong trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

– Sửa chữa tài sản

– Giảm giá thuê

– Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 • Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

 • Thời hạn thuê đã hết
 • Theo thoả thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận về thời hạn báo trước
 • Hợp đồng bị huỷ bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện
 • Tài sản thuê không còn.

Trên đây là những thông tin về hợp đồng thuê tài sản mà Vinapad chia sẻ tới anh/chị.

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm tới bài viết!

Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê nhân công và những lưu ý khi kí hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106