VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Hồ sơ năng lực

Xem và tải về Hồ sơ năng lực của Vinapad – Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

BẤM TẢI HỒ SƠ NĂNG LỰC VINAPAD

ho-so-nang-luc-1
Profile Company
ho-so-nang-luc-2
Mục lục
ho-so-nang-luc-3
Thư Ngỏ
ho-so-nang-luc-4
Thư Ngỏ
ho-so-nang-luc-5
Giới thiệu
ho-so-nang-luc-6
Năng lực sản xuất
ho-so-nang-luc-7
Dự án tiêu biểu: Khách sạn Acoustics Hotel & Spa
ho-so-nang-luc-8
Dự án tiêu biểu: Khách sạn Acoustics Hotel & Spa
ho-so-nang-luc-9
Dự án tiêu biểu: Mai Chau Mountain View Resort
ho-so-nang-luc-10
Dự án tiêu biểu: Mai Chau Mountain View Resort
ho-so-nang-luc-11
Dự án tiêu biểu: Khách sạn căn hộ Bilicom
ho-so-nang-luc-12
Dự án tiêu biểu: Khách sạn Athenia Hotel & Spa
ho-so-nang-luc-13
Dự án tiêu biểu: Khách sạn BB Hotel
ho-so-nang-luc-14
Dự án tiêu biểu: Khách sạn BB Hotel
ho-so-nang-luc-15
Vinapad – Cùng Nhau Phát

Slide hồ sơ năng lực của nhà thầu thi công nội thất Vinapad Việt Nam