VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Tìm hiều về sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao

  Mục lục ( - )

 • Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao

  • Ban quản lý cao cấp

  • Các khối/phòng ban trong khách sạn

   • 1. Giám đốc bộ phận phòng khách (Rooms Division Manager)

   • 2. Giám đốc kinh doanh (Sales & Marketing Manager)

   • 3. Giám đốc bộ phận hành chinh nhân sự (Administration/ HR Manager)

   • 4. Giám đốc tài chính, kế toán (Chief Accountant/ Accounting Manager)

   • 5 Giám đốc bộ phận ẩm thực

   • 6. Giám đốc bộ phận kỹ thuật (Chief Enaineering)

   • 7. Giám đốc bộ phận an ninh (Chief Security)

   • 8. Giám đốc bộ phận giải trí (Director of Entertainment)

  • Mẫu sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao

Mỗi khách sạn đều sẽ có một sơ đồ tổ chức khác nhau, quy mô càng lớn thì cơ cấu càng phức tạp, trong đó phải kể đến sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao. Vậy các khách sạn 5 sao được tổ chức như nào? Sau đây, Vinapad sẽ chia sẻ cho anh/chị về sơ đồ tổ chức trong khách sạn 5 sao.

Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao

Mô hình tổ chức nhân sự của 1 khách sạn 5 sao được chia làm 2 bộ phận chính:

Ban quản lý cao cấp

Ban quản lý cao cấp của một khách sạn 5 sao gồm:

Tổng giám đốc (General Director – GD/General Manager – GM):  là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động trong khách sạn. Người cùng với ban Giám đốc và Hộ đồng quản trị đưa ra định hướng, chiến lược phát triển.Tổng giám đốc sẽ có thư ký riêng để hỗ trợ công việc.

Phó Tổng giám đốc (Deputy General Manager – DGM):  là người hỗ trợ TGĐ trong công việc điều hành, quản lý khách sạn, thay mặt đưa ra các quyết định khi TGĐ vắng mặt. Phó TGĐ thường phụ trách các vấn đề liên quan đến chính sách, phúc lợi, đưa ra các quyết đinh cuối cùng về khen thưởng, xử phạt nhân viên.

Ban thư ký (Secrtary)

 • Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng, ban trong khách sạn trình Tổng giám đốc phê duyệt.
 • Truyền đạt thông tin của Tổng giám đốc tới các phòng, ban liên quan và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban.
 • Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Tổng giám đốc.
 • Tổ chức và tham dự các buổi họp, hội nghị do Tổng giám đốc chủ trì
 • Ghi chép các biên bản làm việc, cuộc họp.
 • Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Tổng giám đốc.
 • Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm.
 • Quản lý, lưu trữ các tài liệu của Tổng giám đốc.
 • Dịch và đánh máy các tài liệu văn bản bằng Tiếng Anh, Việt theo yêu cầu.
 • Tham gia thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Các khối/phòng ban trong khách sạn

Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao được chia ra các bộ phận chức năng sau và đứng đầu là giám đốc bộ phận.

1. Giám đốc bộ phận phòng khách (Rooms Division Manager)

Là người chịu trách nhiệm quản lý bộ phận lễ tân và bộ phận buồng phòng:

 • Giám đốc bộ phận lễ tân (Front Office Manager -FOM) là người chịu trách nhiệm điều hành tất cả công việc thuộc bộ phận lễ tân của khách sạn. Trực tiếp xử lý các yêu cầu, phàn nàn khi khách và nhân viên yêu cầu. Chịu trách nhiệm tuyển chon và đào tạo nhân sự phòng lễ tân
 • Giám đốc bộ phận buồng phòng (Executive Housekeeper) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của bộ phận buồng phòng, xây dựng tiêu chuẩn làm việc cho nhân viên, giải quyết yêu cầu, phàn nàn của khách hàng, tuyển chọn và đào tạo nhân viên buồng phòng
so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-1
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao – Bộ phận phòng khách

 

2. Giám đốc kinh doanh (Sales & Marketing Manager)

Là người chịu trách nhiệm quản lý giám sát công việc trong bộ phận kinh doanh với công việc vụ thể:

 • Lên kế hoạch và triển khai cá kế hoạch kinh doanh.
 • Nghiên cứu thị trường, xu hướng khách hàng, xu hướng tiêu dùng từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời điểm, từng giai đoạn.
 • Lên kế hoạch quản lý, quảng bá thương hiệu, hình ảnh.
 • Quản lý doanh số, thúc đẩy bán hàng.
 • Báo cáo định kỳ cho Tổng giám đốc
so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-2
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao – Bộ phận kinh doanh

 

3. Giám đốc bộ phận hành chinh nhân sự (Administration/ HR Manager)

Là người trực tiếp tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc về chính sách, nguồn lực nhân sự bảo đảm chiến lược phát triển nguồn nhân lực của khách sạn và công việc cụ thể:

 • Tiếp nhận và xử lý các công việc hành chính, pháp lý liên quan đến nội bộ khách sạn và với cơ quan đoàn thể bên ngoài.
 • Thực hiện các chế độ chính sách nhân sự, giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động khen thưởng thi đua.
 • Xây dựng chương trình đào tạo, quản lý, kiểm tra và cả tiến chất lượng dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều phối công việc của thư ký nhân sự, nhân viên tiền lương, bảo hiểm, nhân viên pháp lý …
so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-3
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao – Giám đốc nhân sự

4. Giám đốc tài chính, kế toán (Chief Accountant/ Accounting Manager)

Là người chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo mọi vấn đề tài chính, kế toán, công việc cụ thể:

 • Tư vấn chính sách tài chính, kế toán cho Tổng giám đốc, chủ đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quản lý và đánh giá được khả năng làm việc của các vị trí kế toán trong phòng.
 • Kiểm soát và ký toàn bộ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cung cấp hàng hóa, hợp đồng bán phòng và dịch vụ trước khi chuyển Tổng giám đốc ký.
 • Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về thuế đang được kiểm soát & xử lý một cách hợp lý và phù hợp với công ty và pháp luật…..
 • Định kỳ báo cáo cho Tổng giám đốc, chủ đầu tư
so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-4
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao – Bộ phận kế toán, tài chính

5 Giám đốc bộ phận ẩm thực

Là người chịu trách nhiệm quản lý giám sát bộ phận nhà hàng và bộ phận bếp

so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-5
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao – Bộ phận ẩm thực

 

6. Giám đốc bộ phận kỹ thuật (Chief Enaineering)

Là người chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống, thiết bị hoạt động trong tình trạng tốt, không bị gián loạn và các công việc sau:

 • Lên kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ và bảo trì ngăn ngừa cho hệ thống kỹ thuật.
 • Nhận biết và cảnh báo các rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu rủi ro.
 • Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của bộ phận kỹ thuật
 • Phân công giao việc, điều động, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên dưới quyền thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ phận kỹ thuật.
so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-6
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao – Bộ phận kỹ thuật

7. Giám đốc bộ phận an ninh (Chief Security)

Là người chụ trách nhiệm điều hành hoạt động tại bộ phận an ninh nhằm:

 • Đảm bảo an toàn cho người và tài sản khách sạn, khách hàng và nhân viên.
 • Đại diện cho khách sạn làm việc với các cơ quan chức năng theo đúng quyền hạn và chức năng của bộ phận an ninh, an toàn.

8. Giám đốc bộ phận giải trí (Director of Entertainment)

Là người chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động của bộ phận giải trí. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận giải trí.

Mẫu sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao

so-do-to-chuc-khach-san-5-sao-7
Sơ đồ tổ chức khách sạn 5 sao

Với những thông tin trong bài viết trên, Vinapad hi vọng quý độc giả đã trang bị thêm cho mình những thông tin hữu ích liên quan tới ngành kinh doanh khách sạn.

Xem thêm: Tìm hiểu công việc của các bộ phận trong khách sạn 5 sao

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vinapad Việt Nam:

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106

https://twitter.com/HMA_Agency

https://www.pinterest.com/hmaagency/

HMA Agency – Đơn vị cung cấp marketing thuê ngoài chất lượng uy tín

Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài HMA Agency có gì đặc biệt?