VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất

  Mục lục ( - )

 • Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

  • PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  • Điều kiện về nội dung phụ lục hợp đồng xây dựng

  • Điều kiện về hình thức của phụ lục hợp đồng

Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng. Nội dung mẫu phụ lục hợp đồng được thể hiện gồm thông tin về hợp đồng xây dựng đã triển khai, thông tin các bên, lý do và nội dung ký phụ lục bổ sung và các vấn đề khác liên quan.

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Nội dung cơ bản của mẫu phụ lục hợp đồng như sau:

phu-luc-hop-dong-xay-dung-1
Phụ lục hợp đồng có giá trị như hợp đồng chính

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………….

Đại diên: Ông………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………….

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………

Đại diên:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84……………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng xây dựng số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1……………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký……..

    ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Điều kiện về nội dung phụ lục hợp đồng xây dựng

Căn cứ điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng như sau:

 • Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Điều kiện về hình thức của phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng xây dựng phải lập thành văn bản trong đó:

 • Đánh số thứ tự tăng dần theo mốc thời gian ký kết hoặc phát sinh hiệu lực nếu hợp đồng có nhiều phụ lục.
 • Việc công chứng, chứng thực phụ lục hợp đồng phải tuân theo quy trình ký kết hợp đồng chính.
phu-luc-hop-dong-xay-dung-2
Phụ lục hợp đồng cần phải lập thành văn bản.

>>> Tìm hiểu về hợp đồng xây dựng thi công công trình có gì đặc biệt!
>>> Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn và tìm hiểu bản chất của nó

Trên đây là mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mà Vinapad đã chia sẻ tới quý vị. Hi vọng qua bài viết này sẽ hữu ích với anh/chị.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106