VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Tìm hiểu bản chất của phụ lục hợp đồng thuê nhà

    Mục lục ( - )

  • Bản chất phụ lục hợp đồng thuê nhà

    • Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

    • Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm hợp đồng thuê nhà, không tách rời và không thay thế Hợp đồng thuê nhà. Đây là thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà để quy định chi tiết hơn những điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng thuê nhà. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng thuê nhà.

Bản chất phụ lục hợp đồng thuê nhà

Phụ lục hợp đồng được sử dụng trong trường hợp bên thuê nhà và bên cho thuê nhà cần quy định chi tiết hơn về một số điều khoản trong hợp đồng thuê nhà đã được các bên ký kết. Ví dụ, các bên muốn quy định chi tiết hơn về căn nhà cho thuê, phương thức thanh toán…

Và nó chỉ áp dụng đối với trường hợp các bên muốn quy định chi tiết hơn các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, còn nếu các bên muốn sửa đổi hay bổ sung Hhp đồng thuê nhà thì các bên nên sử dụng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà.

phu-luc-hop-dong-thue-nha-1
Nên có phụ lục hợp đồng đi kèm để giảm thiểu rủi ro cho các bên.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà không phải là văn bản bắt buộc phải lập khi các bên thuê nhà. Nhưng nếu trong hợp đồng thuê nhà các bên chưa thỏa thuận chi tiết về một vấn đề nào đó, các bên chỉ thỏa thuận chi tiết bằng miệng mà không lập phụ lục hợp đồng thì rất dễ gây nên rủi ro cho các bên và có thể gây nên tranh chấp sau này.

Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

Khi soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo cần phải bảo đảm các yếu tố như:

  • Bảo đảm về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng:

Phụ lục hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trong trường hợp nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo các quy định đó.

  • Bảo đảm về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng:

+ Về nguyên tắc, nội dung của phụ lục hợp đồng có các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.
Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng có năng lực hành vi dân sự.

phu-luc-hop-dong-thue-nha-2
Việc lập phụ lục hợp đồng hoàn toàn dựa vào thỏa thuận của bên cho thuê nhà và bên thuê nhà, pháp luật không quy định cụ thể vấn đề này.
  • Khi tham gia soạn thảo, ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng phải hết sức lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền, phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………
–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diên          : Nguyễn Văn B

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN

      (chữ ký)                                                          (chữ ký)

Trên đây là những thông tin về phụ lục hợp đồng thuê nhà mà Vinapad muốn gửi tới quý độc giả.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm bài viết!

Xem thêm:

>> 7 lưu ý cần biết trước khi đặt bút ký hợp đồng thuê nhà
>> Hợp đồng thuê nhà viết tay liệu có giá trị pháp lý hay không?

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106