VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2019

  Mục lục ( - )

 • Nội dung của hợp đồng xây dựng

  • Phần I: Căn cứ xác lập ký kết hợp đồng xây dựng, thi công công trình

  • Phần II: Các điều khoản của mẫu hợp đồng thi công xây dựng

  • Nguyên tắc kí kết hợp đồng

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự giữa bên nhận thầu và bên giao thầu, trong đó xác lập sự thỏa thuận giữa hai bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bên nhận thầu có nghĩa vụ phải thực hiện giám sát công trình hoặc một phần công trình và giao đúng thời hạn mà bên giao thầu yêu cầu. Bên giao thầu thì có trách nhiệm đưa ra các yêu cầu, số liệu, bản thiết kế, vật tư xây dựng,… số vốn đầu tư đúng tiến dộ công trình, đồng thời nghiệm thu và thanh toán đầy đủ các khoản tiền khi công trình đã hoàn thành. Hợp đồng phải được soạn thảo và kí kết bằng văn bản.

>>> Mẫu hợp đồng thuê nhân công và những lưu ý khi kí hợp đồng

Nội dung của hợp đồng xây dựng

Về cơ bản mỗi hợp đồng thi công xây dựng đều có những nội dung cá biệt hóa hợp đồng từ chủ thể và phụ thuộc vào yêu cầu công việc, phần thi công hợp đồng tới đâu mà các chủ thể ký kết hợp đồng sẽ có những thỏa thuận khác nhau.

Nội dung cơ bản cần phải có trong hợp đồng thi công xây dựng công trình để đảm bảo an toàn về pháp lý, bảo vệ quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như sau:

Phần I: Căn cứ xác lập ký kết hợp đồng xây dựng, thi công công trình

Phần nội dung này ghi những căn cứ của pháp luật để thỏa thuận nên hợp đồng và sử dụng để giải quyết tranh… theo luật hiện hành như: Luật, Nghị Định, Quyết định và sự thỏa thuận của các bên tham gia ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Phần II: Các điều khoản của mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Phần này bao gồm các nội dung:

 • Chủ thể ký kết hợp đồng (đầy đủ thông tin pháp lý bên giao thầu, bên nhận thầu là cá nhân, tổ chức), địa chỉ, liên hệ…
 • Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng
 • Các giải thích từ ngữ trong hợp đồng
 • Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
 • Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng
 • Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
 • Nội dung và khối lượng công việc: bao gồm những nội dung về khối lượng công việc mà các bên thỏa thuận theo từng loại hợp đồng là hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng, hợp đồng thi công công trình xây dựng, hợp đồng xây dựng nhà dân , ….

  hop-dong-xay-dung-1
  Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

 • Các yêu cầu chất lượng, nghiệm thu, bàn giao công trình
 • Thời gian và tiến độ thực hiện, điều kiện gia hạn hợp đồng
 • Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư bên giao thầu, bên nhận thầu
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án hoặc Bên giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng)
 • Nhà thầu phụ
 • Điều khoản hợp đồng ủy quyền thi công xây dựng
 • An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
 • Điện, nước và an ninh công trường
 • Tạm ngừng và quyết định chấm dứt hợp đồng xây dựng mẫu bởi bên nhận thầu hoặc bên giao thầu. Các điều kiện, thủ tục biên bản hủy hợp đồng thi công xây dựng.
 • Bảo hiểm và bảo hành
 • Rủi ro và Bất khả kháng
 • Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng
 • Khiếu nại và xử lý các tranh chấp
 • Quyết toán và điệu kiện khi nào thanh lý hợp đồng
 • Hiệu lực của Hợp đồng
 • Điều Khoản chung
 • Các phụ lục kèm theo hợp đồng xây dựng nếu có

Nguyên tắc kí kết hợp đồng

 • Dựa trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, hai bên cùng có lợi..
 • Không vi phạm pháp luật và trái đạo đức xã hội.
 • Bảo đảm có đủ vốn đầu tư để thanh toán, chi trả the đúng thời hạn mà hợp đồng quy định.
 • Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình trong sự đồng ý giữa các bên đàm phán hợp đồng.
 • Nếu bên nhận thầu là sự liên kết của nhiều nhà thầu thì phải có sự thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải có đủ tư cách hợp lệ, năng lực với công trình được giao, đồng thời ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng và chịu trách nhiệm chung hoặc riêng trước chủ đầu tư về phần công trình mà mình được nhận.

Trên đây là những thông ti về hợp đồng xây dựng mà Vinapad muốn chia sẻ tới quý vị. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích được với anh/chị.

Xem thêm: 9 điểm cần lưu ý trước khi kí vào mẫu hợp đồng thuê văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106