VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về hợp đồng giao khoán xây dựng

  Mục lục ( - )

 • Phân tích hợp đồng giao khoán xây dựng

  • Các loại hợp đồng giao khoán xây dựng

  • Quy trình thực hiện hợp đồng

   • Giai đoạn chuẩn bị hợp đồng

   • Giai đoạn thực hiện ký kết hợp đồng

   • Giai đoạn thực hiện hợp đồng

   • Giai đoạn nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Hợp đồng giao khoán xây dựng là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc xây dựng nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

>>> Tìm hiểu về hợp đồng xây dựng thi công công trình có gì đặc biệt!

Phân tích hợp đồng giao khoán xây dựng

Về bản chất, đây chính là hợp đồng dịch vụ theo quy định của Luật dân sự tại Điều 513, Bộ luật Dân sự: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

hop-dong-giao-khoan-xay-dung-1
Hợp đồng giao khoán việc trong xây dựng mang tính chất thời vụ, ngắn hạn, không có tính chất ổn định và lâu dài.

Các loại hợp đồng giao khoán xây dựng

 • Hợp đồng giao khoán việc toàn bộ

Bên giao khoán sẽ giao toàn bộ chi phí vật chất lẫn chi phí nhân công lao động có liên quan đến các hoạt động xây dựng cho bên nhân giao khoán tự bố trí, quản lý và nội dung thỏa thuận và thù lao.

 • Hợp đồng khoán việc từng phần trong xây dựng

Bên giao khoán giao công việc và tự sắp xếp vấn đề chi phí vật liệu, nhân công. Người nhận khoán phải lo công cụ lao động nhưng được bên giao khoán trả tiền khấu hao công cụ và tiền công lao động. (Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở, công trình khác).

Phụ thuộc vào loại công việc mà bên giao khoán sẽ lựa chọn hình thức giao khoán toàn bộ hoặc từng phần việc với các loại việc và chi phí thù lao khác nhau.

Quy trình thực hiện hợp đồng

Tùy thuộc vào hình thức giao khoán xây dựng là toàn bộ hay một phần, quy mô của công việc giao khoán mà việc thực hiện giao khoán việc có thể xác lập khác nhau từ hợp đồng giao khoán xây dựng bằng miệng tới văn bản.

hop-dong-giao-khoan-xay-dung-2
Quy trình thực hiện hợp đồng cần được chú trọng.

Đối với các công trình quy mô lớn, có công ty xây dựng tham gia thì việc đảm bảo các quy trình thực hiện giao khoán việc cần đảm bảo nhằm thuận lợi trong việc quản lý, đảm bảo tiến bộ, chi phí tốt nhất.

Giai đoạn chuẩn bị hợp đồng

 • Lập dự toán công trình

Phòng kinh tế, kỹ thuật công ty có trách nhiệm lập dự toán công trình xây dựng để làm căn cứ xác định đơn giá giao khoán xây dựng phù hợp. Đồng thời, phòng kỹ thuật cũng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện thi công rõ ràng giúp việc chuẩn bị ký kết hợp đồng giao khoán xây dựng xác định đầy đủ các công việc cần giao khoán từ chi phí tới nhân công.

 • Giao hồ sơ dự toán công trình

Bên giao khoán công trình phải giao hồ sơ dự toán cho bên nhận giao khoán trước khi ký hợp đồng để bên nhận giao khoán xem, tính toán các chỉ tiêu cần thiết, các thỏa thuận hợp đồng giao khoán với bên giao khoán.

Bên nhận khoán sẽ cần chuẩn bị hồ sơ về biện pháp thi công, kế hoạch tổ chức thi công công trình và xác định các kế hoạch về thời gian thi công, sử dụng nhân công lao động và gửi lại cho bên giao khoán xem xét.

Giai đoạn thực hiện ký kết hợp đồng

Khi 2 bên có những thỏa thuận về việc nhận thi công công trình xây dựng có thể ký kết hợp đồng xây dựng hình thức là hợp đồng giao khoán công việc toàn bộ hoặc hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng một phần… Điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, thỏa thuận của các bên.

Về hình thức ký kết hợp đồng giao khoán thi công xây dựng giữa công ty và đội nhận khoán sẽ bằng văn bản và do giám đốc hoặc được giám đốc ủy quyền ký với đại diện bên nhận giao khoán như đôi trường đội nhân công, thi công.

Giai đoạn thực hiện hợp đồng

Đây là giai đoạn mà hợp đồng giao khoán xây dựng được thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng từ quản lý tới giám sát thi công công việc của đội nhân công và cấp pháp các vật liệu, tiền bạc phục vụ thi công, tiền nhân công theo thỏa thuận.

Giai đoạn nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Đây là giai đoạn mà các bên trong hợp đồng giao khoán sẽ phải thực nghiệm thu và có biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đầy đủ và làm căn cứ để thanh lý hợp đồng giao khoán.

Hai bên giao và nhận khoán phối hợp nghiệm thu khối lượng, đáng giá chất lượng công trình và thanh toán với bên nhận giao khoán các giá trị lợi ích đã thỏa thuận khi làm biên bản thanh lý hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán công việc trong xây dựng sẽ có các thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng giao khoán công việc và những quyền lợi và nghĩa vụ còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là những thông tin về hợp đồng giao khoán xây dựng mà Vinapad đã chia sẻ tới anh/chị. Hi vọng bài viết có ích với anh/chị.

Xem thêm:  Mẫu hợp đồng nhân công xây dựng mới nhất năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106