VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Cách phân loại các mẫu hợp đồng kinh tế

  Mục lục ( - )

 • Phân loại các mẫu hợp đồng kinh tế

  • 1. Căn cứ vào tính chất của quan hệ hợp đồng

  • 2. Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng để phân loại các mẫu hợp đồng kinh tế

  • 3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng

  • 4. Căn cứ vào nội dung giao dịch của quan hệ hợp đồng

Các mẫu hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận hằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các hên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa học – kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Vậy hợp đồng kinh tế được phân loại như thế nào? Hãy cùng Vinapad đi tìm câu trả lời trong bài viết này.

Phân loại các mẫu hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là một chế định dùng để điều chinh một nhóm quan hệ kinh tế bình đắng có mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, nhóm quan hệ này cũng có nhiều loại với những đặc điếm khác nhau có thể phân chia theo các tiêu chí dưới đây.

cac-mau-hop-dong-kinh-te-1
Các mẫu hợp đồng kinh tế

1. Căn cứ vào tính chất của quan hệ hợp đồng

 • Hợp đồng kinh tế mang tính chất đền bù:

Là loại hợp đồng mà theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên tương xứng nhau (quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại). Trong quan hệ hợp đồng, một bên có nghĩa vụ giao hàng hoá, thực hiện dịch vụ hoặc kết quả công việc đã thoả thuận, bên kia có nghĩa vụ nhận hàng hoá hoặc kết quả đó và thanh toán tiền. Đây là loại hợp đồng phản ánh quan hệ hàng hoá – tiền tệ với bản chất là quan hệ ngang giá và được sử dụng trong các lĩnh vực như la trao đổi hàng hoá; vận chuyển hàng hoá…..

 • Hợp đồng kinh tế mang tính tổ chức :

Là loại hợp đồng được xác lập trên cơ sở sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể kinh doanh có thể thoả thuận với nhau lập ra một cơ sở kinh tế – kỹ thuật mới để thực hiện mục đích chung. Hợp đồng này không phản ánh quan hệ hàng hoá tiền tệ, không mang tính chất đền bù. Các bên chủ thể có thể thoả thuận góp vật chất, góp sức lao động để lập ra cơ sở kinh doanh mới. Song chủ thể của loại hợp đồng này phải có tư cách pháp nhân đầy đủ. Tuỳ theo tính chất của tổ chức, hợp đồng không chỉ có 2 bên chủ thể mà có nhiều bên cùng tham gia.

2. Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng để phân loại các mẫu hợp đồng kinh tế

 • Hợp đồng kinh tế dài hạn

Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở lên nhằm thực hiện kế hoạch dài hạn

 • Hợp đồng kinh tế ngắn hạn

Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở xuống, gồm hợp đồng năm, nửa năm, quý, tháng để thực hiện kế hoạch năm và những phần kế hoạch trong năm.

Như vậy, tuỳ theo đối tượng của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trường…. mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.

3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng

 • Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh

các mẫu hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho các doanh nghiệp Nhà nước. Việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa những đơn vị kinh tế được giao nhiệm vụ kế hoạch là nghĩa vụ, là kỷ luật của Nhà nước. Hợp đồng này mang tính kế hoạch cao, vì thế, tính tự nguyện và bình đẳng giữa các chủ thể của hợp đồng bị hạn chế. Tuy nhiên, trong cơ chế mới loại hợp đồng này không còn được áp dụng phổ biến nữa mà chỉ những doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích mới thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao.

 • Hợp đồng kinh tế thông thường

Loại hợp đồng này được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi . Việc ký kết hợp đồng là quyền tự do ý chí của các đơn vị kinh tế , không một tổ chức hay cá nhân nào được áp đặt ý chí của mình cho các đơn vị kinh tế khác. Trong cơ chế mới này, loại hợp đồng này được áp dụng rất phổ biến.

4. Căn cứ vào nội dung giao dịch của quan hệ hợp đồng

 • Hợp đồng mua bán hàng hoá

Là các mẫu hợp đồng kinh tế mà theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá và quyền sở hữu đối với hàng hoá đó cho bên mua theo đúng điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hoá và thanh toán tiền hàng. Quan hệ hợp đồng này là quan hệ trao đổi hàng hoá, gọi là quan hệ hàng hoá – tiền tệ

 • Hợp đồng vận chuyển hàng hoá

Là hợp đồng mà theo đó bên vận tải hàng hoá có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá nhất định đến địa điểm đã ấn định để giao cho bên nhận hàng, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cho bên vận tải một khoản tiền nhất định gọi là cước phí vận chuyển.

cac-mau-hop-dong-kinh-te-2
Ảnh minh họa các mẫu hợp đồng kinh tế
 • Hợp đồng xây dựng cơ bản

Là hợp đồng kinh tế trong đó bên nhận thầu có nghĩa vụ xây dựng và bàn giao cho bên giao thầu toàn bộ công trình theo đúng đồ án thiết kế và thời hạn như đã thoả thuận trong hợp đồng, còn ben giao thầu có nghĩa vụ bàn giao mặt bằng xây dựng , các bản thiết kế và đầu tư xây dựng đúng tiến độ đồng thời có nghĩa vụ nghiệm thu công trình và thanh toán cho bên nhận thầu. Hợp đồng này mang tính chất đền bù.

 • Hợp đồng dịch vụ

Là hợp đồng kinh tế theo đó bên cung cáp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện hành vi nhất định phù hợp với ngành nghề đã đăng ký để thoả mãn nhu cầu của bên thuê dịch vụ và được hưởng khoản tiền công nhất định gọi là phí dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả dịch vụ và thanh toán cho bên thuê dịch vụ phí như đã thoả thuận.

Trên đây là cách phân loại các mẫu hợp đồng kinh tế, hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích với anh/chị.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng nhất hiện nay 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106